Organisation

Föreningens organisation är sådan att föreningsstämman, med alla medlemmar, väljer styrelse, valberedning och revisorer. Arbetsgrupperna rapporterar till styrelse och på medlemsmöten.