Arbetsgrupper

Vi har idag en träffpunkt i gamla snickeriet i Råby med anslagstavla och möjlighet till mindre möten. Vi avser att utveckla träffpunkten till en servicepunkt i vårt område.
Större möten hålls i andra lokaler såsom Råbyborgen eller Sockenstugan i Husby-Oppunda.
Sedan december 2014 har ett intensivt arbete pågått för att synliggöra vår Träffpunkt. Under våren kommer vi att ha en invigning! Håll utkik!