Fiber

Bredband med fiberanslutning

Nu har Länsstyrelsen glädjande nog beslutat om att Råby-Husby-Oppunda beviljats projektstöd för fiberutbyggnad! Så nu påbörjar vi Fas2 i projektet med att ta in beställningar och starta projektering.

Informations möte arrangeras i Råbyborgen den 8 februari 2017 kl. 18.00-20.00. Gästabudstaden kommer och informerar.

Anmälan och mer information finner du här http://fiber.fyrby.nu