Mobil samåkning

Önskemål finns om att starta upp en arbetsgrupp som kan undersöka om detta kan vara något för oss. Om Du vill vara med i denna grupp kontakta oss.
Se mera på: http://www.mobilsamakning.se/