Nätverk för företagare

Under hösten 2014 har vi haft 3 kvällsträffar i Husby-Oppunda sockenstuga. Vi har haft som syfte att lära känna varandra bättre och utveckla ”företagar”-samarbetet för att bli starkare och utveckla service och samverkan i vår bygd.

Vi har påbörjat arbetet med ett aktuellt företagarregister. Hör av dig till Hans Backlund, om du vet någon som vill vara med i detta register.

Obs! Glöm inte att ange aktuell e-postadress så vi kan komma i kontakt på ett smidigt sätt.